Covid-19 Positive

At the Langlaagte Campus we have a number of children with medical conditions that require regular clinic or hospital visits. Since the nationwide lockdown in March this posed quite a few challenges for our resident nurse, Sister Esther Kruger.

Doctors would only see patients if it was an emergency and this meant scheduled appointments had to be rescheduled or cancelled. To add to these challenges, the Langlaagte Campus reported a few Corona Virus cases – a scary time for the staff and children. Thankfully, Sister Esther was at the forefront making sure all medical protocol and procedure were adhered to.  In not a single instance did the virus spread.

“Our first case was in June at one of the girls’ houses. I had to make sure that I visited the house twice a day, every day to monitor the girls’ recovery physically as well as their state of mind.  They needed reassurance that all will be fine. The older children seemed more shaken and scared and did not cope as well as the younger ones.

At the same time Sister Esther had to make sure that the children on medication still received their treatment and those who desperately needed to see a doctor were taken to hospital or a clinic. “One afternoon, we spent 7 hours at the hospital for a child’s treatment. It was tough but, we must cope and be positive”, said Sister Esther with a shrug.

Sister Esther has made positive thinking her mantra during this time. “I miss my family terribly but my managers and colleagues have shown me great support. My team even surprised me with a 60th birthday party. I’m grateful for my job, my family and the staff and children at Abraham Kriel Bambanani. I thank God for keeping us all safe during this time”, she added.

Covid-19 Positief!

‘n Hele aantal kinders by die Langlaagte kampus het mediese kondisies wat gereelde kliniek- of hospitaalbesoeke vereis. Sedert grendeltyd in Maart het dit  ‘n aantal uitdagings vir ons inwonende verpleegsuster, Esther Kruger geskep.

Pasiënte kon dokters net in noodgevalle sien. Om tot die uitdaging by te dra was daar ‘n paar gevalle waar personeel en selfs kinders met die Coranavirus geïnfekteer is – inderdaad nie ‘n maklike tyd vir kinders of personeel nie.  Genadiglik was Suster Esther in beheer van die situasie  en kon sy seker maak dat alle mediese protokolle gehandhaaf word. Daar was nie ‘n enkele geval waar die virus verder versprei het nie.

“Ons eerste geval was in Junie, in een van die meisieshuise. Ek moes die huis twee keer per dag besoek om die situasie dop te hou en die kinders se herstel en hulle gemoedstoestand te monitor. Hulle het troos en versekering nodig gehad dat dinge sou uitwerk. Die ouer kinders het, eienaardig genoeg, die situasie moeiliker hanteer as die kleintjies. “

Terselfdertyd moes Suster Esther seker maak dat die kinders wat medikasie moes ontvang, dit steeds getrou neem. Sommige kinders moes dringend die dokter sien en dan moes hulle hospitaal of kliniek toe gaan. “Een middag het ons sewe ure by die hospitaal spandeer vir ‘n kind se behandeling. Dit was moeilik, maar ons moet net regkom en positief bly”, sê Esther skouerophalend.

Suster Esther het positiwiteit haar mantra gemaak tydens hierdie tyd. “Ek mis my familie vreeslik, maar my bestuurder en kollegas het my geweldig baie ondersteun. My span het selfs vir my ‘n 60ste verjaardagpartytjie gegee. Ek is dankbaar vir my werk, my familie en die personeel en kinders by Abraham Kriel Bambanani. Ek dank die Here dat Hy ons veilig gehou het deur die tyd”, voeg sy by.

Share This Page