Christmas memories

A humble thank you, can’t convey our appreciation to our donors.
Thank you very much for the outings, visits, parties, gifts, Christmas trees and decorations, tasty food that is not on the menu every day, sweets and other goodies. Thank you very much for everyone’s time, love and attention for arranging everything and bringing it to fruition.
We wish you a blessed and prosperous 2020.

Kersfeesherinneringe

‘n Nederige dankie, kan nie die werklike waardering oordra teenoor ons donateurs nie.

Baie, Baie Dankie vir uitstappies, besoeke, partytjies, geskenke, kersbome en –versierings,  smaaklike kos wat nie elke dag op die spyskaart is nie, lekkers en ander eetgoedjies.  Baie, baie dankie vir elkeen se tyd,liefde en  aandag om alles te reël en tot uitvoere te bring.

Ons wens vir u ‘n 2020 propvol seën en voorspoed.

Share This Page