A Child’s Dignity Matters

Young Lisa arrived at the Maria Kloppers Campus at the age of seven with a baby brother aged three on her hip. She refused to let go of him. She had been caring for him for as long as she could remember. His cloth nappy was a sickly shade of grey, yet relatively clean. Her dress, on the other hand, was in tatters and her bare feet were filthy. She was visibly ashamed of the state of her clothes and body.

Today Lisa is still small, but she is finally learning how to be a child. Her first steps towards dignity arrived along with a gift of brand new underwear and socks. During lockdown, her concern about children who were hungry, cold and miserable as a result of Covid-19 was touching. It reminded us all of the terrible conditions she’d lived in. And Lisa herself remembers all too well.

Many children in care have stories of heartbreak and suffering. They are extremely vulnerable and their lives have to be rebuilt with love and patience.

You can help a little girl like Lisa by donating R20 towards a new pair of socks. It will be the first step on her long road to hope and dignity.

Lisa and children like her need you to share this message as widely as possible with people who care about children like you do.

  • friends
  • family
  • colleagues, and
  • acquaintances

Please donate R20 towards helping a girl like Lisa and be sure to tell the world by sharing on your social media what you did.

DONATE HERE

‘n kind se waardigheid maak saak

Die kleine Lisa het by die Maria Kloppers Kampus gearriveer op sewejarige ouderdom, met haar driejarige boetie op die heup. Sy wou hom nie laat gaan nie. Vir so lank as wat sy kon onthou het sy vir hom gesorg. Sy lapdoek was vaalgrys, maar relatief skoon. Haar rokkie was egter verslete en haar kaalvoete baie vuil. Mens kon sien sy kry skaam vir haar voorkoms.

Lisa is vandag nog klein, maar sy leer uiteindelik om kind te wees. Haar eerste treetjies na waardigheid het gepaard gegaan met ‘n geskenk van splinternuwe onderklere en sokkies. Tydens die grendeltyd is ons geraak deur haar kommer oor kinders wat blootgestel is aan koue, honger en eensaamheid as gevolg van Covid 19. Dit het ons almal daaraan herinner dat sy die haglike toestand waarin sy geleef het, maar al te goed onthou.

Baie kinders het gebroke harte en verhale van swaarkry. Hulle is uiters kwesbaar en hulle lewens moet met liefde en geduld herbou word.

Jy kan ‘n dogtertjie soos Lisa help deur ‘n R20 donasie te maak om ‘n nuwe paar sokkies te koop. Dit sal die eerste treetjie wees op haar lang reis na hoop en waardigheid.

Lisa en kinders soos sy het nodig dat jy die boodskap so wyd moontlik sal deel met mense wat ook, soos jy, omgee vir kinders.

  • vriende
  • familie
  • kollegas en
  • kennisse

Asseblief skenk R20 om ‘n kind soos Lisa te help en vertel die mensdom wat jy gedoen het deur die boodskap te deel op jou sosiale media.

SKENK HIER

Share This Page